වර්තමාන ඝෝෂාකාරී සංගීත යුගයේ නෑසෙන හරවත් ලයාන්විත පැරණි ගීත නවතම ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරමින් පැරණි ගීත වලට ආදරය කරනා පිරිස වෙත පිදෙන වෙබ් තිළිණයක් සහ පරිගණක ලොවේ නව තාක්ෂණික යෙදුම් පිළිබඳව පරිශීලකයා දැනුවත් කරන දැනුම් ආකරයකි.
අළුත්ම..
recent

පැරණි ගීත

ඔන්න මමත් හා හා පුරා කියලා බ්ලොග් එකක් පටන් ගන්න හිතුවා.ඉතින් මේක තමයි ඒක.
මේකෙදි ඔයාලාට නිදහසේ රස විඳින්න පුලුවන් නව ආරක පැරණි ගීත ලබා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
තව අලුත් මෘදුකාංග ගැන විස්තර ද ඔබ වෙත ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.
Nuwan Mihiraj

Nuwan Mihiraj

@ 2016 Nuwan Mihiraj Sanjeewa. Powered by Blogger.