වර්තමාන ඝෝෂාකාරී සංගීත යුගයේ නෑසෙන හරවත් ලයාන්විත පැරණි ගීත නවතම ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරමින් පැරණි ගීත වලට ආදරය කරනා පිරිස වෙත පිදෙන වෙබ් තිළිණයක් සහ පරිගණක ලොවේ නව තාක්ෂණික යෙදුම් පිළිබඳව පරිශීලකයා දැනුවත් කරන දැනුම් ආකරයකි.
අළුත්ම..
recent

WavePad Sound Editor (ඕඩියෝ එඩිට් කරමු).

අද මම ඔයාලාට දෙන්න යන්නේ ඕඩියෝ එඩිට් කරන අයට ගොඩක් වටින ඉතා කුඩා මෘදුකාංගයක්.මේකෙ නම තමයි WavePad Sound Editor.මේක ට්‍රයල් එකක්.මේ එක්කම මම ඔයාලාට Trial Reset කරන මෘදුකාංගය ද ලබා දෙනවා.ට්‍රයල් එක්ස්පයර් වුනාම WavePad Trial Reset.bat ෆයිල් එක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් විදිහට ධාවනය කරන්න.
http://pc.cd/UN0ctalK
Nuwan Mihiraj

Nuwan Mihiraj

@ 2016 Nuwan Mihiraj Sanjeewa. Powered by Blogger.